+371 67389200 | Jaunumi Akcijas
Mājaslapas vecā versija |
Latvija

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

1. Ievads

Mūsu mājaslapas www.lv.coral.club apmeklētāju konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga, un mēs cenšamies to aizsargāt. Apņemamies apkopot tikai to Jūsu personisko informāciju, kas ir būtiska, lai piedāvātu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī lai ievērotu visas likumiskās saistības. Lai izmantotu mūsu produktus un pakalpojumus, Jums ir jāapstiprina visi šīs Konfidencialitātes politikas noteikumi.

Apstiprinot Konfidencialitātes politikas noteikumus, tiek sniegta piekrišana atļaujai izmantot sīkfailus (“cookie”) pirmajā mūsu mājaslapas apmeklēšanas reizē, kā arī  atļaujat mums izmantot tos katru reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu.

1. Lietotāja informācijas sniegšana

 • Lai sāktu izmantot pakalpojumus mājaslapā (turpmāk – „Serviss”) https://lv.coral.club (turpmāk – “Mājaslapa”), Lietotājs izmanto Mājaslapā Servisu “Reģistrācija” un sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, elektroniskā pasta adrese, kontakttālruņa numurs (turpmāk – “Personiskie dati”).
 • Sniedzot savus Personiskos datus, Lietotājs piekrīt to apstrādei (līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu personisko datu apstrādei) uzņēmumā SIA “Koraļļu Klubs Veikals”, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003771942, juridiskā adrese Miera iela 97, LV-1013, Rīga, Latvija (turpmāk – “Uzņēmums”) un apakšapstrādātājam““Coral Club Distribution Ltd”, Paphos, Agapinoros 52, 1. birojs, 8049, Kipra kas reģistrēta Kipras Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā, lai Uzņēmums un/vai tā partneri varētu izpildīt savus pienākumus pret Lietotāju, nododot ESM lietojumprogrammas “Reģistrācija” izmantošanas tiesības, sniedzot izziņu informāciju, kā arī lai varētu reklamēt pakalpojumus. Lietotājs piekrīt saņemt reklāmas un informācijas paziņojumus, ja to norādījis, izmantojot Servisu „Reģistrācija”, un Servisa ziņojumus. Apstrādājot Lietotāja personiskos datus, Uzņēmums ņem vērā spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 • Ja Lietotājs vēlas precizēt savus personiskos datus to izmaiņu gadījumā, kā arī veikt izmaiņas reģistrētajos personiskajos datos, tai skaitā tos dzēšot vai bloķējot, vai arī tad, ja Lietotājs vēlas atsaukt savu piekrišanu personisko datu apstrādei,Lietotājs par to paziņo Lietotāja izveidotajā Mājaslapas kontā vai nosūta oficiālu pieprasījumu Uzņēmumam .
 • Ja Lietotājs vēlas dzēst savu kontu Mājaslapā, Lietotājam jāuzraksta ziņojums Uzņēmumam uz e-pastu inforiga@coral-club.com ar attiecīgu lūgumu.

2. Lietotāja sniegtās informācijas izmantošana Uzņēmumā

Uzņēmums apstrādā un izmanto Lietotāja sniegtos personiskos datus tik ilgi, kamēr Lietotājs ir reģistrēts mājaslapā, tam ir izveidots konts, lai:

 • reģistrētu/autorizētu Lietotāju, kad tiek izmantots Serviss „Reģistrācija”;
 • apstrādātu Lietotāja pieteikumus un izpildītu savus pienākumus pret Lietotāju;
 • reklamētu ESM programmu un pakalpojumus;
 • novērtētu un analizētu Servisa darbu;
 • ar elektroniskiem sūtījumiem informētu Lietotāju par akcijām, atlaidēm un īpašiem piedāvājumiem;

Uzņēmumam ir tiesības nosūtīt Lietotājam reklāmas un informācijas ziņojumus, ja Lietotājs izteicis piekrišanu. Ja Lietotājs nevēlas no Uzņēmuma saņemt reklāmas un informācijas ziņojumus, viņam jāatver speciāla saite, kas ir katra Uzņēmuma nosūtītā ziņojuma beigās.

3. Uzņēmuma saņemtās informācijas sniegšana un nodošana

 • Uzņēmums apņemas nenodot no Lietotāja saņemto informāciju, tai skaitā personiskos datus, trešajām personām. Par šī nosacījuma pārkāpumu netiek uzskatīts gadījums, kad Uzņēmums sniedz informāciju aģentiem un trešajām personām, kuras rīkojas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Uzņēmumu, lai izpildītu pienākumus pret Lietotāju un tikai šī līgumu ietvaros. Šī punkta pārkāpums nav arī Uzņēmuma datu sniegšana trešajām personām par Lietotāju, ja tie nav personificēti un paredzēti, lai analizētu Servisa darbu.
 • Par konfidencialitātes pienākumu pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas nodošana saskaņā ar pamatotām un pieņemamām spēkā esoš normatīvo aktu prasībām.
 • Uzņēmums drīkst izmantot sīkfailu "cookies" tehnoloģiju. Sīkfaili nesatur konfidenciālu informāciju un netiek nodoti trešajām personām.
 • Uzņēmums saņem informāciju par mājaslapas apmeklētāja IP adresi un ziņas par to, caur kādu interneta saiti apmeklētājs ir piekļuvis mājaslapai. Šī informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noskaidrošanai.
 • Uzņēmums nav atbildīgs par ziņām, kas Lietotājam Servisā tiek sniegtas vispārpieņēmumu formā.
 • Uzņēmums, apstrādājot personiskos datus, veic nepieciešamus un pietiekamus organizēšanas un tehniskus pasākumus personisko datu aizsardzībai pret prettiesisku piekļuvi tiem, kā arī pret citām prettiesiskām darbībām ar personiskajiem datiem.

4. Lietotāja veiktā informācijas glabāšana un izmantošana

 • Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju un datus, kas nepieciešami, lai saņemtu pieeju Servisam – savu mājaslapas lietotājvārdu un paroli.
 • Lietotājs apņemas nodrošināt nepieciešamo piesardzību, uzglabājot lietotājvārdu un paroli (tostarp arī, bet ne tikai izmantot licencētas antivīrusu programmas, sarežģītas burtu un ciparu kombinācijas pašā parolē, nenodot trešo personu rīcībā datoru vai citu iekārtu, kurā ievadīts Lietotāja lietotājvārds un parole utt.).
 • Ja Uzņēmumam radušās aizdomas, ka Servisu izmanto kāda trešā persona vai kaitīgs programmnodrošinājums, tad Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji atslēgt Servisa pieejas iespējas konkrētam Lietotājam.

5. Jūsu personiskās informācijas drošība

 • Mēs veiksim saprātīgus tehniskus un organizācijas drošības pasākumus, lai novērstu jūsu personiskās informācijas zudumu, nepareizu vai prettiesisku apstrādi, izmantošanu vai mainīšanu.
 • Mēs glabāsim visu personisko informāciju, ko Jūs sniegsiet, mūsu ar paroli un ugunsmūri aizsargātajos serveros.
 • Jūs atzīstat, ka informācijas nodošana internetā savā būtībā nav droša, un mēs nevaram garantēt internetā sniegto un nodoto datu absolūtu drošību.

6. Trešo personu mājaslapas un servisi

 • Mūsu Serviss var saturēt hipersaites un ziņas par trešo personu mājaslapām un servisiem. Mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par trešo personu konfidencialitātes politiku un praksi.

7. Izmaiņas

 • Ik pa laikam mēs varam atjaunot šo politiku, savā mājaslapā publicējot jauno versiju. Jums periodiski jāpārbauda konfidencialitātes noteikumi, lai pārliecinātos, ka Jūs saprotat jebkādas izmaiņas šajā politikā. Mēs esam tiesīgi Jūs informēt par izmaiņām šajā Konfidencialitātes politikā ar elektroniskā pasta ziņojumu vai ar personisku paziņojumu uz Lietotāja norādītajiem saziņas līdzekļiem.

Sazinieties ar mums

Atbalsta dienests
online
Operators ir tiešsaistē
Sveiks! Ja Tev ir jautājumi, es...
Ja Jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, lūdzu, rakstiet mums
Sākt tērzēšanu